Home


Campussen
Over ons


Nieuws
Contact


Vacatures


Ruyskensveld in kanteling

In de zomer van 2018 tekenden we in op de oproep ‘Anders Organiseren’ van het Europees Sociaal Fonds (ESF).
Na enkele maanden in spanning te wachten of ons dossier zou goedgekeurd worden kregen we een positieve projectbeslissing.

Als organisatie binnen de bijzondere jeugdzorg, waar de hulp en dienstverlening aan onze kinderen, jongeren en hun context centraal staat, willen we ons profileren als een INNOVATIEVE ARBEIDSORGANISATIE.

We verlaten onze hiërarchische, top down structuur waar alles van bovenaf wordt aangestuurd. We gaan de uitdaging aan om te kantelen naar een vlakkere, horizontale structuur. Dit betekent dat we onze medewerkers autonomie geven, minder regelneverij, dat we sneller kunnen handelen en beslissen in complexe hulpverleningstrajecten met duidelijke beslis – en communicatielijnen.

We zijn ervan overtuigd dat we ons wendbaar, flexibel en innovatief moeten opstellen om de vele uitdagingen én veranderingen die op ons af komen aan te kunnen. Daarnaast creëren we als werkgever werkbare jobs. We gaan met zijn allen de uitdaging aan om te kantelen naar een vlakkere organisatiestructuur.

SAMEN MET ONZE MEDEWERKERS

Op ons welkomstkaartje dat we geven aan iedere medewerker die bij ons aan de slag gaat staat het gezegde: “wil je snel gaan, ga alleen. Wil je ver komen, ga samen”.

Dit is voor ons één van de belangrijkste doelstellingen van het project: via participatie met onze medewerkers gaan we de uitdaging aan om een nieuwe organisatiestructuur te (her)ontwerpen en staan we stil bij wat de cultuur van Ruyskensveld moet worden. We nemen eveneens het element werkgoesting mee.

HOE PAKKEN WE HET AAN?

Dit doen we door twee teams op te richten.
Het kompas team (her)ontwerpt onze organisatiestructuur/cultuur op een interactieve manier in een multidisciplinaire projectgroep. Dit team stippelt onze route als organisatie uit, bekijken de kaart en de mogelijkheden die er zijn om naar onze bestemming te geraken.Het roer team geeft op geregelde tijdstippen feedback op het geleverde werk van het kompas team. Ze helpen het kompas team om de juiste richting uit te gaan en ze signaleren hindernissen maar ook stuwende elementen om vooruit te gaan. Gedurende dit veranderingstraject worden we ondersteund en begeleid door Vanessa De Mulder, gecertificeerd senior adviseur innovatieve arbeidsorganisatie, van Probis Consulting.

Dit project, dat loopt van januari 2019 tot juni 2020, kunnen we realiseren dankzij de financiële steun van 78.754€ die we krijgen van het Europees Sociaal Fonds en het Vlaams Cofinancieringsfonds.

Graag nemen we jullie mee in het filmpje De wereld in transitie.